• Analiza potrzeb
  • Dane do kalkulacji
  • Oferta
  • Podsumowanie
  • Potwierdzenie
Analiza potrzeb klienta
1. Jestem zainteresowany zakupem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
2. Jestem zainteresowany zakupem usługi holowania pojazdu Auto Pomoc w pakiecie z ubezpieczeniem OC
3. Interesuje mnie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów
Rozpocznij proces kalkulacji
Jeżeli posiadasz już ubezpieczenie, dzięki powyższym danym uzupełnimy formularz.
Nie będzie potrzeby wpisywania ich ręcznie.